Wybrane sprawy

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Cholewińskiej

Z przyjemnością prezentuję wybrane sprawy:

  • Prosper Bank, następnie Kredyt Bank przeciwko osobie fizycznej (klient) o zapłatę ponad 9,5 mln PLN z weksla – proces wygrany, powództwo oddalone w całości,
  • pracownia projektowa (klient) przeciwko inwestorowi rozbudowy hotelu o zapłatę prawie 300 tys. PLN (z odsetkami ponad 700 tys. PLN) za prace projektowe, nadzór autorski i doradztwo inwestycyjne – sprawa wygrana w Sądzie Najwyższym i Sądzie Apelacyjnym, który zasądził żądaną kwotę (wyrok prawomocny),
  • sprawa wykonawcy robót budowlanych przeciwko spółdzielni mieszkaniowej (klient) o zapłatę za roboty budowlane oraz spółdzielni mieszkaniowej z pozwu wzajemnego o zapłatę wynagrodzenia za wykonawstwo zastępcze (łączna wartość obu roszczeń w tym postępowaniu ponad 6 mln PLN) – proces w przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego zasądzającego obowiązek zapłaty przez spółdzielnię ponad 2 mln PLN – wygrany,
  • dwie sprawy wygrane z Radą Miasta st. Warszawy w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie byłych ZPC Ursus dla dwóch przedsiębiorców – oba wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego prawomocne i korzystne dla klientów,
  • proces podwykonawcy (klient) z generalnym wykonawcą o wynagrodzenie za roboty budowlane prawomocnie zakończony – całość kwoty (ponad 250 tys. PLN) z odsetkami ustawowymi zasądzona na rzecz klienta,
  • sprawy o zniesławienie przeciwko dziennikarzom i redaktorom naczelnym prawomocnie umorzone w stosunku do oskarżonych dziennikarzy i redaktorów naczelnych.