Oferta

Doradztwo i profesjonalna opieka prawna w Warszawie

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Cholewińskiej działa w szczególności w obszarach:

Doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego:

  • sprawy procesowe,
  • rozwiązywanie sporów w okresie przed-sądowym,
  • negocjowanie umów i porozumień, pomoc prawna w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nieruchomości i podziały majątku:

  • doradztwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości, w tym inwestycji budowlanej, umowy, pisma związane z procesem budowlanym i inwestycyjnym,
  • zagospodarowanie przestrzenne,
  • zasiedzenie, służebność przesyłu.

Dobra osobiste i zniesławienia, prawo prasowe:

  • sprawy procesowe,
  • pomoc prawna w sprawach dotyczących ochrony wizerunku, renomy i reputacji,
  • pomoc prawna dla dziennikarzy i wydawców dotycząca zagadnień z obszaru prawa mediów i dóbr osobistych